Pitanje

Spaljivanjem otpada oslobađaju se mnogi plinovi. Koji od navedenih plinova je staklenički plin?

Odaberi točan odgovor!